Menu
Your Cart

About Us

เกี่ยวกับเรา

         บริษัทเอ็มซีซี เอ็นจิเนียริ่ง(2011)จำกัด.ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2011

 โดยช่วงแรกใช้ชื่อ MR.HON SPORTS GROUND เป็น ซับพลายเออร์ 

ให้กับบริษัท ร้านค้า ในการซ่อมแซม ทาสี ดูแล พื้นสนามกีฬา  จาก

ประสบการณ์หลายปี ทางเราจึงจัดตั้งบริษัทขึ้นมาและได้ดำเนินการถึง 

ถึงปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ทางเรารับสร้างสนามกีฬาครบงวจรเช่นพื้นสนาม 

รั้วสนาม ไฟฟ้าสนาม รับดูแล(Maintenance) งานซ่อมแซมพิ้นสนาม  

งานซ่อมแซมระบบไฟ งารซ่อมแซมรั้ว งานทาสีสนาม ฯลฯ.